Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Ô dù cao cấp Nason gửi sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Ô dù cao cấp Nason chăm sóc khách hàng.

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close

Close
Navigation
Categories